E-Commerce- und Webshoprecht


 

Home  |   Gesetze  |   Verkehrslexikon  |   Datenschutz  |   Impressum  |      

 

 

eBay - Textform - Widerrufsausschluss - Widerrufsbelehrung - Widerrufsfrist - Widerrufsrecht - Design der Widerrufsbelehrung - Wertersatz - Rückgaberecht statt Widerruf
Vooruitbetaling, contractsluiting en herroeping- en/of retourneringrecht

In de onlinehandel zijn er naar Duits recht drie verschillende mogelijkheden aanwezig, om een contract af te sluiten:
  1. Het aanbod van de waar is vrijblijvend, de klant maakt met zijn bestelling een aanbod een bepaalde waar te kopen en is daaraan gebonden. Dit aanbod wordt niet automatisch met de eerste bevestigungs-e-mail aangenomen, maar pas handmatig of ook automatisch door een tweede mail (“Auftragsbestätigung”) of gewoon door uitlevering van de bestelde waar binnen korte termijn.

  2. Het aanbod van de waar is vrijblijvend, de klant maakt met zijn bestelling een bindend aanbod een bepaalde waar te kopen. Dit aanbod wordt automatisch met de eerste bevestigings-e-mail aangenomen.

  3. Het aanbod van de waar door de verkoper is een bindend aanbod. Het wordt aangenomen door de bestelling van de klant; het contract is dan reeds op het moment van bestelling tot stand gekomen.
De derde mogelijkheid zal wel meestal ongewenst zijn. Er moet dus naar de consequenties van de eerste twee mogelijkheiden gekeken worden.

De shopondernemer kan en moet vanuit de mogelijkheden vrij kiezen.

De eerste mogelijkheid biedt de verkoper de kans, de wet met betrekking tot het herroeping- en/of retourneringrecht na te volgen. Het is namelijk noodzakelijk, dat de klant vóór het tot stand komen van het contract de informatie over het herroeping- en/of teruggaverecht in tekstvorm (brief, email, fax) heeft ontvangen, om de termijn van 14 dagen vanaf de aflevering van de waar werkzaam te laten worden.

Wordt de herroeping- en/of retourneringinformatie pas bij of zelfs ná de contractsluiting verzonden, dan geldt een termijn van 1 maand in plaats van 14 dagen. Is de desbetreffende informatie zelfs foutief (en dat is zo als er van een 14-dagen-termijn geïnformeerd wordt terwijl het één maand moet zijn), dan is het gevolg ervan dat het herroeping- en/of retourneringrecht onbeperkt bestaat. Bovendien is een false informatie altijd een reden voor een zg. Abmahnung door concurrenten of door consumentenverenigingen.

Heeft de klant de informatie over het teruggaverecht niet vóór contractsluiting in tekstvorm ontvangen, dan is het gevolg ervan niet alleen dat de termijn dan onbeperkt is (wat misschien alleen maar lastig is), maar dat dan de verleende informatie in weerspraak staat met de werkelijke rechtssituatie, wat wederom het gevaar van een “Abmahnung” oplevert.

Daarentegen mag bij de eerste mogelijkheid geen vooruitbetaling in de eerste bevestigingsmail gevraagd worden (want zonder een bestaand contract is de klant niet tot vooruitbetaling verplicht). Dus moet de contractsluiting nog verder verschoven worden naar een tweede mail (“Auftragsbestätigung”); daarin mag dan wel ook vooruitbetaling gevraagd worden; het contract is immers met deze tweede mail tot stand gekomen.

De tweede mogelijkheid heeft het voordeel dat direct vooruitbetaling gevraagd kan worden (want de contract is reeds tot stand gekomen – zonder contract mag geen vooruitbetaling verlangt worden). Maar met deze methode is het onmogelijk, de informatie over het herroeping- en/of retourneringrecht nog vóór contractsluiting in tekstvorm (brief, e-mail, fax) aan de klant te versturen. Het gevolg zou dan een termijn van één maand moeten zijn in plaats van 14 dagen – maar ook alleen als de termijn van 1 maand correct in de bevestigingsmail wordt vermeldt. Wordt daar over een termijn van 14 dagen gesproken dan is de termijn zelfs onbeperkt, omdat de informatie dan niet juist was.

Wil de verkoper zowel een van weerspraak vrije teruggave-informatie en ook van weerspraak vrije algemene voorwaarden op de ene kant en toch vooruitbetaling op de andere kant, dan moet hij ervoor zorgen dat de teruggave-informatie vóór het afsluiten van het contract aan de klant verstuurd wordt en dan daarna nog een verdere e-mail met het verzoek om overmaking op de rekening van de verkoper.

Hetzelfde geldt ook van andere betaalwijzen zoals bijv. overboeking bij een machtiging of betalen met kredietkaart; de afschrijving van de rekening van der koper mag pas na totstandkoming van het contract, waarin de verplichting tot vooruitbetaling staat, geschieden.

Conclusie:

De webshopeiganaar moet kiezen tussen
  • snelle contractsluiting en recht op vooruitbetaling, maar daarbij een herroeping- en/of retourneringtermijn van één maand of

  • contractsluiting in twee etappen (twee e-mails), maar daarbij een herroeping- en/of retourneringtermijn van 14 dagen.Datenschutz Impressum