Informaties van de Kamer van Koophandel over het Duitse verpakkingsysteem "De Groene Punt"

E-Commerce- und Webshoprecht


Home  |   Gesetze  |   Verkehrslexikon  |   Datenschutz  |   Impressum  |      

  


Voor Nederlandse online-handelaren:
Informaties van de Kamer van Koophandel over het Duitse verpakkingsysteem "De Groene Punt"
Verpakkingen zijn alle denkbare verpakkingen voor het transport van goederen of verkoop aan consumenten. Dus bijvoorbeeld tubes, doosjes, flessen, blikken, draagtasjes, nietjes, tape, dozen, kratten, pallets en wikkelfolie.

Sinds 1 januari 2006 is in Nederland het 'Besluit beheer verpakkingen papier en karton' van kracht. Alle bedrijven die in Nederland verpakte producten op de markt brengen moeten hieraan voldoen. Bedrijven moeten betalen om hun afgedankte verpakkingen op te laten halen en te recyclen. Daardoor draaien niet langer de gemeenten - en via de afvalheffing hun inwoners - op voor die kosten.

Maar indien de Nederlandse webshop-ondernemer, die ook naar Duitsland levert, deze verplichtingen nakomt heeft hij nog geen voldoende oplossing voor de Duitse markt ten aanzien van de Duitse verpakking-wetgeving gevonden.

Siehe auch Verpackungen - Verpackungsmaterial - Rücknahmepflicht und Stichwörter zum Thema Onlinehandel


De Nederlandse Kamer van Koophandel geeft op haar website inlichtingen met betrekking tot de behandeling van de verpakkingen. Deze inlichtingen zijn ook voor webshop-ondernemers belangrijk.
"Alle bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen, moeten betalen om hun afgedankte verpakkingen te laten ophalen en recyclen.

Dit kan op verschillende manieren:

 1. Via een collectieve organisatie

  Het ministerie van VROM adviseert bedrijven zich aan te sluiten bij een 'collectieve organisatie'. Deze organisaties zorgen onder andere voor de inzameling en recycling van verpakkingen, maken afspraken met gemeenten en regelen de betaling. Ondernemers betalen hiervoor een vergoeding op basis van de hoeveelheid en soort verpakking die zij op de markt brengen.

  Voorbeelden van collectieve organisaties zijn:

  * Stichting Nedvang
  * Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland
  * Hoofdbedrijfschap Detailhandel

 2. Vraag advies aan een brancheorganisatie

  Ondernemers kunnen ook advies vragen aan hun brancheorganisatie over de makkelijkste manier om aan de verplichtingen te voldoen.

 3. Regel de verplichtingen zelf en stuur een 'mededelingsformulier' in

  Ondernemers hoeven zich niet aan te sluiten bij een collectieve organisatie en kunnen zelf aan de verplichtingen voldoen. Dit kan door 'mededeling te doen' aan SenterNovem.

  Ondernemers moeten dan onder andere aangeven hoe zij de inzameling, herverwerking en financiering hebben geregeld en welke afspraken er zijn met gemeenten. Hiervoor kan het Mededelingsformulier Verpakkingen worden gebruikt. Deze regeling is voornamelijk aantrekkelijk voor grote bedrijven.

Meer informatie: Ministerie van VROM.

Andere EU-lidstaten

De regels voor verpakkingsafval kunnen per EU-lidstaat verschillen. Zo is er in Duitsland en Frankrijk een afzonderlijk systeem om product- en bedrijfsafval in te zamelen (de 'Groene Punt'). Meestal is niet de Nederlandse exporteur verantwoordelijk voor het inzamelen van het productafval, maar de importeur ter plaatse.

Duitsland

De Duitse verpakkingswetgeving verplicht producenten en distributeurs tot terugname en herverwerking van gebruikte verpakkingen. In de wet staat niet aangegeven hoe de terugnameplicht moet plaatsvinden. Bedrijven regelen onderling wie er zorgt voor herverwerking. De ontvanger van de goederen kan de verpakkingen bijvoorbeeld teruggeven aan de verzender, of zelf zorgen voor herverwerking.

De 'Groene Punt'

Fabrikanten en handelaars worden in Duitsland vrijgesteld van de individuele terugname- en verwerkingsplicht van niet-industriële verpakkingen, als zij deelnemen aan de 'Groene Punt' (Grüne Punkt).

De DSD AG zorgt voor de inzameling van niet-industriële verpakkingen met het merkteken van de Groene Punt. De Groene Punt wordt meestal aangevraagd door de producent of importeur die de verpakking op de markt brengt. Dit kan door een contract met de DSD af te sluiten.

Daarna kan de Groene Punt op de verpakking van het product worden gezet. De DSD zorgt voor de terugname en verwerking van de verkoopverpakkingen bij de consument. Vervolgens levert het DSD de verpakkingen af bij een herverwerkende industrie.

Der gruene Punkt

Gevolgen voor de export naar Duitsland

De wetgeving is van toepassing op alle ondernemers die verpakkingen op de Duitse markt brengen. De verordening regelt niet wie er in welk geval verantwoordelijk is voor het voldoen aan de verplichtingen. Dit is mede afhankelijk van de afspraken tussen exporteur en afnemer over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van de Groene Punt.

Bedrijven die naar Duitsland exporteren wordt aangeraden:
 • Verpakkingen geschikt te maken voor hergebruik;

 • Contractuele afspraken te maken met de Duitse importeur over de aansprakelijkheid tegenover de Duitse overheid;

 • Duidelijke afspraken te maken over de terugnameplicht in de leveringscontracten met Duitse afnemers;

 • Bij aansluiting bij DSD vooraf een inschatting te maken van de kosten, zodat deze aan de afnemers kunnen worden doorberekend."

 Google-Anzeigen: