Checkliste für Webshops nach den D21-Qualitätskriterien - Niederländische Version
 

E-Commerce- und Webshoprecht


 

Home  |   Gesetze  |   Verkehrslexikon  |   Datenschutz  |   Impressum  |      

 

 

Checklisten

Checkliste für Webshops nach den D21-Qualitätskriterien
(Niederländische Version)


Profiel van de aanbieder    
„Impressum“ of „Kontakt“ of „wir über uns“ etc. op een goed zichtbare plaats direct vindbaar, voortdurend beschikbaar en zo mogelijk printbaar Voor- en achternaam van de eigenaar (ondernemer is natuurlijke persoon)

Volledige postadres van de onderneming, postbus is niet toereikend
 
  E-mailadres  
  Telefoonnummer  
  Faxnummer  
  Wettelijke vertegenwoordiger bij juridische personen (B.V. enz.)  
  Handelsregister-, verenigingsregister-, cooperatieregisternummer (kamer van koophandel)  
  Toezichthoudend instantie voor aanbiedingen, voor welke een vergunning nodig is  
  Bij beroepen waarvoor een vergunning nodig is (advocaten enz.)

De wettelijke beroepsbenaming, het land waar de vergunning is verleend, die kamer, waar de persoon lid moet zijn, de kenschetsing van alle beroepsrechtelijke regelingen en hyperlinks, waar deze te vinden zijn
 
  Het omzetbelasting-identificatie-nummer  Speciale informatieplichten bij commerciele aanbiedingen    
Ze moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, de opdrachtgever moet duidelijk te identificeren zijn Hier gaat het om elektronische reclame-aanbiedingen, bijv. rabattacties, loterijen, prijsvragen enz.  Klanteninformatie bij koopcontracten op afstand    
De ondernemer mag de informatiegegevens aan de klant integraal gedurende het bestelproces doorgeven of separaat Inlichtingen over de aparte stappen die tot een contractsluiting leiden  
  Inlichtingen of de tekst van het contract naa het afsluiten ervan van de ondernemer wordt opgeslagen en of en hoe de tekst door de klant kan opgeroepen worden  
  Inlichtingen hoe de klant van hem foutief ingevoerde gegevens wissen of corrigeren kan voordat de bestelling doorgaat  
  Inlichtingen over de talen die vóór de contractsluiting gebruikt kunnen worden  
  Inlichtingen over alle in aanmerking komende gedrachtsregels, die de ondernemer vrijwillig navolgt, en de mogelijkheid voor een elektronisch toegang tot deze regels  Prijsinformaties    
De informatie zou zo vroeg als mogelijk voor de opgave van de bindende bestelling door de klant gegeven worden, en wel helder en volledig Prijzen en valutas  
Is een aanbieding tijdelijk of anders beperkt, dan moet daar duidelijk op gewezen worden Geldigheidsduur van tijdelijke of aan een termijn gebonden aanbiedingen en mogelijke prijsveranderingen en veranderingen van de bijkomende kosten na de bestelling  
  omzetbelasting  
  Heffingen en administratiekosten  
  Verzendkosten  
in redelijke omvang Tol  
Inlichting moet vóór gebruik van het communicatiomiddel gebeuren

Nieuw wet vanaf 01.09.2007: Er moet bovendien op gewezen worden, dat bij gebruik van een mobiele telefoon hogere kosten kunnen worden veroorzaakt dan bij gebruik van een toestel vanuit het vaste telefoonnet
Communicatiekosten die hoger zijn dan de normale telefoonkosten vanuit het vaste telefoonnet (speciaal- en servicenummers)  Betaalmethoden en –voorwaarden    
  betaalmogelijkheden  
Moeten volledig aangegeven worden Bijzondere betaalvoorwaarden (bijv. als voor een bepaalde betaalwijze bijzondere kosten ontstaan)  
Voorzicht bij vooruitbetaling. Zonder een tweede e-mail is geen geldige informatie over het herroeping- of retourneringrecht in tekstvorm vóór het afsluiten van het contract mogelijk (gevolg: één maand herropings- of retourneringrecht bij informatie ná contractsluiting of nog erger onbeperkt herroeping- of retourneringrecht bij foute informatie! Tijdstip van afboeking bij keuze van machtiging tot overboeking, credietcartbetaling of andere elektronische betaling

De klant mag vóór contractsluiting niet gedwongen worden, vooruitbetaling te verrichten!
 
  Inlichtingen over gegevensintegriteit bij elektronische betaling en elektronische overboekingen  
  Behartiging van meldplichten  
  Mogelijke strafbedingen  Algemene voorwaarden Vertragsbedingungen

(Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB)
   
Gemakkelijk vindbaar, op te slaan en printbaar. De tekst moet helder gestructureerd en gemakkelijk leesbaar zijn.

Op de aanbod-pagina zal een duidelijke aanwijzing naar de voorwaarden aanwezig zijn.

In het besteldialoog moet desnoods bij de desbetreffende bestelstappen een verwijzing door middel van een hyperlink geplaatst worden.
Inhoudelijk worden de voorwaarden voor het verkrijgen van een keurmerk niet gecontroleerd. Bij een volledige juridische controle worden de voorwaarden echter of aangepast of opnieuw geformuleerd.

De voorwaarden moeten bij het afsluiten van het contract door de klant kunnen worden gelezen, op zijn pc in weer te geven vorm kunnen worden opgeslaan en kunnen worden uitgeprint.

Ze moeten tot het tijdstip van volledige nakoming van het contract aan de klant worden uitgeleverd in tekstvorm(fax, e-mail of brief).
 Dienstverlening / levering    
De verkoop- en leveringsprocessen moeten ondubbelzinnig vastgesteld en voor de klant helder beschreven worden. Essentiele kenmerken van de verrichtingen van de verkoper  
  Informatie over de klantenservice  
  Garantierechten en aansprakelijkheid  
Op beperkingen van het gebied waarheen geleverd wordt en van klantenkringen zou reeds op de startpagina duidelijk gewezen worden.

Keuzevelden voor landen waarheen geleverd kan worden zijn gevaarlijk, want dan moet aan de consumentenbeschermingregels van all deze landen voldaan worden.
Aanwijzingen aangaande het gebruik van de producten en over mogelijke technische of andere voorwaarden, waardoor het gebruik van het product beperkt zou kunnen worden (bijv. verschillende nationale standaards).  
Aanbevelenswaardig zijn gelegenheden voor de klant, waar hij de status van het leveringsproces op aanvraag kan inzien en verder mededelingen van de verkoper per e-mail over het verzenden van de waar naar de klant. waarschijnlijke leveringstermijnen  
Indien een artikel niet leverbaar zou zijn moet de klant hierover door de aanbieder binnen redelijke termijn geinformeerd worden.    Eenduidige bestelprocedure    
  Vrijblijvende en gemakkelijke voorbereiding van de bestelling; vandaar moet op elke tijdstip de mogelijkheid aanwezig zijn, om:  
In de winkelwagen moet altijd ook de eindprijs van alle producten genoemd worden, inclusief verzendkosten, rembourskosten enz.

Ook moeten er hyperlinks naar de algemene voorwaarden, de verzendkosten, de databescherming, het herroeping- en/of retourneringrecht aangeboden worden.
 • nieuwe producten in de winkelwagen te plaatsen

 • de winkelwagen met alle posten te kunnen bekijken en uitprinten
 • elk artikel uit de winkelwagen kunnen verwijderen
 
  Bewuste bestelactie:  
De bevestigingspagina moet uitprintbaar zijn en moet alle bestelde posten (hoeveelheid, benaming, prijs, contracttekst enz.) en bovendien de eindprijs en de waarschijnlijke verzendtermijn bevatten.

De klant moet informatie verkrijgen of deze gegevens ook later nog voor hem toegankelijk zijn.

De bevestigingspagina moet qua design duidelijk van de winkelwagen verschillen.
Bevestigingspagina vòòr de aankoop (gebonden zijn aan de bestelling)  
Voor de klant moet ongetwijfeld duidelijk zijn, welke intoetsvelden voor persoonlijke gegevens (zoals naam, beroep, leeftijd, telefoonnummer enz.) vrijgesteld of verplicht zijn. Intoetsvelden voor persoonlijke gegevens  
Voor elke bestelling moet de klant spoedig een ontvangstbevestiging – zoveel mogelijk een e-mail – ontvangen, zodat hij weet dat de bestelling werd ontvangen. De bevestiging zou uitprintbaar moeten zijn. Bevestiging van de bestelling  Gegevensbescherming    
  Belangrijke informaties:  
  - Soort van de opgeslagen gegevens  
  - Gebruiksdoeleinden van de opgeslagen gegevens (i.v.m. webaanbiedingen is in het bijzonder de vraag belangrijk of de IP-adressen van de gebruikers blijvend opgeslagen worden en of daarmee gebruikerprofielen worden gecreëerd)  
  - Bewaartermijn van de opgeslagen gegevens  
  - Inlichtingen over het doorgeven aan derden van persoonlijke gegevens  
  - Inwilligings- en tegenspraakmogelijkheden voor de gebruiker, voorzover deze wettelijk bepaald zijn  
  - omgang met e-mail-adressen van de klant  
De toestemming kan elektronisch gebeuren. Het desbetreffende vinkje mag niet van tevoren ingesteld zijn. - gebruik van atciveX, Java-applet of van andere actieve programmas is alleen toegestaan als zij een certificaat van betrouwbaarheid hebben.  
  - verzameling van persoonlijke gegevens alleen met kennis van de betrokkene. Dit is met name voor tijdelijke of blijvende cookies van toepassing of ook voor zg. web-bugs (niet voor de user zichtbare pixel of andersoortige grafieken, met welke de “weg” van de klant over verschillende web-aanbiedingen gevolgt kan worden)  
  - informatie over de contactpersoon voor verder gaande vragen over de gegevensbescherming  
  - Informatie over de behandeling van bezwaren met betrekking tot de gegevensbescherming:  
 
 • het recht op informatie
 • het recht op correctie
 • het recht op verwijdering
 • het recht op schorsing

 • de mogelijkheid, de aanbieder van het keurmerk in te schakelen

 • voorzover aanwezig de benoeming van de functionaris voor de gegevensbescherming in het bedrijf of van de bevoegde instantie voor de gegevensbescherming
 
Eisen betreffende de gegevensbescherming naar Duits recht:    
De aanbieder moet altijd en op elke pagina, waar persoonlijke gegevens worden verzameld, een oproepbaar verwijs plaatsen om over zijn databeschermingspraktijk te informeren.

De verwijzing moet voor een doorsnee-gebruiker gemakkelijk verstaanbaar geformuleerd zijn en kan door het gebruik van het trefwoord Datenschutz met een desbetreffende hyperlink geschieden.

Voorzover in het kader van een internetaanbod persoonlijke gegevens worden verwerkt, moet daarover een opvraagbare verwittiging aan de klant aangeboden worden over de gegevensverwerking van de aanbieder.

Voorzover bovendien op enkele paginas speciaal gegevens verzameld worden (bijv. voor bestellingen, prijsvragen enz.), moet op elk desbetreffende pagina afzonderlijk een specifieke inlichting over het doeleinde van deze gegevensverwerking worden opgenomen. Ook zou daar een volledige beschrijving van de desbetreffende gegevensverwerking aanwezig zijn.

Een enkel verwijs naar de AGB of andere niet onmiddellijk oproepbare inlichtingen is niet toereikend.

Ontoereikend is met name het verwerken van deze inlichtingen over de gegevensbescherming in het impressum of het profiel van de aanbieder.
   Gegevenszekerheid    
  Sectoren:
 • de bedrijfsprocedures en voorzieningen bij de aanbieder

 • de weg van de overdracht van de gegevens tussen de aanbieder en de klant, bijv. door gebruikmaking van dataversleuteling of van een elektronische signatuur
 
Voorzover het voor de zekerheid van de afhandeling van de zaak noodzakelijk is dat de klant bepaalde technische componenten (software of hardware) installeert of bijzondere instellingen voorneemt, moet hij erop gewezen worden en moet hij over de desbetreffende wijze van uitvoering ingelicht worden. De klant zou over niet zichtbare verbindingen of over risico´s op schade verbonden met het downloaden van programmas moeten geinformeerd worden. Schaderisiko´s zouden moeten geminimaliseerd worden door de inzet van certificeringssystemen. Downloading van programmas  
Over de inzet en de wijze van functioneren van cookies zou de klant concreet en goed begrijpelijk geinformeerd worden.

Deze informatie is wettelijk voorgeschreven, voorzover cookies persoonlijke gegevens opslagen und herhaaldelijk oproepbaar maken.

Verder moet aan de klant informatie worden verleent, wat er gebeurd als hij het gebruik van cookies niet toestaat of welke risico´s op schade met het gebruik van cookies verbonden kunnen zijn.
Cookies  
Alle gebruikte componenten moeten tegen inbreuk van derden beschermd zijn.

Als klantenprofielen worden opgeslagen moeten geschikte identificatie- en authentificatie-procedures worden gebruikt ter bescherming van de gegevens tegen de inbreuk van derden.

Voor de overdracht van gegevens gedurende het electronische betalingsverkeer, van andere gevoelige gegevens en van persoonlijke gegevens naar de handelaar zouden versleutelingsprocedures worden gebruikt en aangeboden.
Zekerheid, dataversleuteling  Herroeping en retournering    
Over deze rechten moet de klant vóór de bestelling duidelijke informatie ontvangen.

Het herroepingrecht kan naar keuze van de ondernemer vervangen worden door een retourneringrecht.

Het retourneren zou voor de klant meest gemakkelijk zijn. Daarvoor kan (niet verplicht) een gemakkelijk vindbaar formulier aangeboden worden.
De herroeping- of retourneringtermijn moet tenminste 14 dagen zijn, gerekend vanaf de aflevering van de waar bij de klant.

(Tegenwoordig wordt om de juiste tekst van de herroeping- of retourneringinformatie gestreden, zodat er geen absolute rechtszekerheid te bereiken ist)
 
Naar uitzonderingen op het herroeping- of retourneringrecht moet duidelijk vóór de bestelling verwezen worden. Uitzonderingen op het herroeping- of retourneringrecht  
Er moet geregeld zijn hoe het terugbetalen van reeds betaalde bedragen gebeurt. Termijnen voor de teruggave moeten eenduidig gedefinieerd worden. Uitbetaling van betaalde bedragen binnen 30 dagen  
Het moet duidelijk gemaakt worden, welke kosten in het geheel de klant moet betalen als hij de waar terug stuurt. Kosten van terugzending:

alleen in verband mit herroepingrecht, niet mogelijk in verband met het geïsoleerde retourneringrecht

en

ook alleen, als de prijs van de te retournerende waar niet hoger is dan € 40 of in het geval van een hogere prijs de klant zijn tegenprestatie of een deelbetaling op het moment van herroeping of retournering nog niet heeft voldaan, hetzij dat de geleverde waar niet overeenkomt met wat besteld was.
 
  Waardevergoeding voor het tussentijdse gebruik van de waar mag alleen gevorderd worden, als de klant over dit rechtsgevolg in tekstvorm(brief, fax, e-mail) geinformeerd werd. Deze informatie moet de klant uiterlijk op het tijdstip van de contractsluiting bereikt hebben. Ook mag een waardevergoeding alleen gevorderd worden als de klant over een mogelijkheid geinformeerd werd hoe hij dit vermijden kan. Ook mag een waardevergoeding niet gevraagd werden als de vermindering alleen op een onderzoek van de waar berust zo als die ook in een echte winkel toegestaan is.  
Er mogen geen boven op komende obstakels gevraagd worden. Geen vraag om retournering in originele verpakking, geen vraag om gebruik van een retourneringformuleer.  Toepasbaar recht    
Elk aanbieder zou duidelijk bestemmen, aan welke nationale klantenkring hij verkopen wil.

Een Duits website is een criterium dat de aanbieder aan Duitstalige consumenten verkopen wil. Wil hij vermijden, behalve aan de Duitse consumentenwetgeving ook aan de Oostenrijkse (bijv. herroepingtermijn 7 dagen in plaats van 14) of aan de Zwitserse consumentenwetgeving te voldoen, dan moet hij duidelijk maken, dat hij alleen aan Duitsers verkopen wil.

Wil de aanbieder de kring van zijn klanten beperken, dan moet hij dit duidelijk maken, bijv. door een beperkte landenlijst.
Klantenkring, taalkeuze

De aanbieder kan weliswaar de taal von zijn website vrij kiezen maar de taalkeuze is een sterke aanwijzing dat zich de website op de met de betreffende taal verbondene nationale markt richt.

Er kunnen beter geen keuzevelden met een landenlijst van de hele wereld gebruikt worden, want dat kan betekenen dat de aanbieder klaar staat om naar overal heen te verkopen en dus ook de consumentenwetgeving van de hele wereld wil nakomen.
 Klachten- en alternatieve geschillen-beslechtingprocedures    
De aanbieder moet een contactadres (e-mailadres en telefoonnummer) aangeven, waar naar toe de klant zich wenden kan in een geval van klacht. Dit is overeenkomstig met een juist impressum. Belangrijk is dat de klant over een op het medium afgestemde snelle reactiemogelijkheid beschikt.

De klachtmogelijkheden moeten geschikt en effectief zijn. Klachten kunnen ook met hulp van keurmerkaanbieders worden afgehandeld.
Mogelijkheid om klachten aan te geven  
Er zouden alternatieve procedures voor het beslechten van geschillen aangeboden worden, die doelmatiger en goedkoper tot beslissingen leiden dan bij gebruikmaking van de gerechtelijke procedures. Procedures voor het beslechten van geschillen  
 Google-Anzeigen:
mehr ...